В строителството са наети най-много хора, на ниски заплати

Същевременно секторът е сред трите с най-висок ръст на възнагражденията

В строителството са наети най-много хора, на ниски заплати

Снимка: Economic.bg

Автор: Цветан Петров

За една година работната сила в България се е увеличила с 13 700 души, като почти половината от тях (6400) са наети в строителството. Същевременно секторът е на трето място по ръст на заплатите (11.4%) и е сред трите области с най-ниска средна заплата. Това показват предварителните данни от НСИ, сравняващи данните за пазара на труда и движението на брутната заплата от второто тримесечие на 2017 и 2018 г.

През второто тримесечие на годината средната брутна заплата се е движела над 1100 лв. - за април е била  1145 лв., за май - 1110 лв., и за юни - 1119 лева. Най-голям е бил годишният ѝ ръст в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (15.5%), „Образование” (12.3%) и „Строителство” (11.4%).

Макар че са заедно в тройката сектори с най-голям ръст на заплатите за година, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ е лидер по средномесечно трудово възнаграждение на наетите (2663 лв.), докато „Строителство” е една от трите най-нископлатени икономически дейности – средна заплата от 887 лв.

Друг интересен факт е, че макар образованието да е на второ място по годишен ръст на средната месечна заплата (12.3%), то към края на юни тази година в сектора е отчетено и най-голямо намаление на работната ръка – с 2.7%. Това намаление е спрямо първото тримесечие на годината, затова може да се смята и за нормален сезонен показател, но може и да е индикатор, че заплатите в сектора не са повишени достатъчно или че работодателите не могат да си позволят да плащат възнаграждения през юли и август.

Коментари: 0