КЗК разреши на „Вип Секюрити” да купи G4S

Сделката получи одобрение от КЗК

КЗК разреши на „Вип Секюрити” да купи G4S
„Вип Секюрити” купува 100% от „Г4С Секюрити Сълушънс”. Сделката е получила одобрението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), става ясно от решение на антимонополния орган, публикувано днес. Искането за разрешаване на концентрацията е внесено на 23 февруари 2017 г.

На пазара на физическа охрана общият пазарен дял на участниците в концентрацията ще бъде приблизително 10-20%, и следователно е по-нисък от индикативния 40% дял за налично господстващо положение. 

След осъществяване на нотифицираната сделка, общият пазарен дял на “Вип Секюрити” ЕООД и „Г4С Секюрити Сълушънс“ ЕООД на пазара на техническа охрана ще бъде приблизително 10-20%, се посочва още в решението на КЗК.

“Вип Секюрити” ЕООД и „Г4С Секюрити Сълушънс“ ЕООД предоставят услуги, свързани с инкасова и касова охрана, като формират от обема на предоставените услуги пазарни дялове, които са основната причина Комисията да започне задълбочено проучване по случая. Някои от анкетираните конкуренти на двете предприятия са изразили опасения, че сделката ще доведе до създаване на „монополна структура“ и до липса на реална конкуренция на пазара на инкасо и касови охранителни услуги.

Предвид размера на реализираните приходи на предоставените услуги, “Вип Секюрити” ЕООД заема самостоятелно, преди реализиране на планираната сделка, пазарен дял от 40-50% за 2015г., а делът на „Г4С Секюрити Сълушънс“ ЕООД за същата година е приблизително 10-20%. Следователно, след осъществяване на концентрацията, общият пазарен дял на двете предприятия ще бъде 60-70%, с което се надхвърля посочения в Методиката за определяне на пазарното положение дял от 40%, презюмиращ евентуално наличие на господстващо положение на съответния пазар. 

В своите отговори до КЗК клиентите на двете компании - банки и небанкови дружества, посочват, че не съществуват сериозни пречки за преминаване от едно дружество за охрана към друго и периодично провеждат тръжни процедури за избор на изпълнител на услугата за инкасо охрана.

Поради това е трудно някой от доставчиците на охранителни услуги да запази дълготрайно своя пазарен дял и съществуват обективни пречки за установяване на господстващо положение. При съпоставянето на данните за приходите на най-големите участници на пазара на инкасо и касови услуги за периода 2014 г.-2015 г. е установено, че при първите от тях се наблюдава спад или увеличение на пазарния дял с повече от 5%, като при по-малките пазарни играчи също има промени в пазарното положение с около 1%, отбелязва КЗК.

Основните твърдения, че сделката ще породи негативен ефект на пазара на инкасо и касови охранителни услуги, е изразил конкурента „СОТ-Сигнално-охранителна техника” ЕООД. По отношение на това дружество КЗК е установила, че през 2015 г. то заема дял в размер на 5-10% на пазара на инкасо и касови охранителни услуги, докато на пазарите на физическа и техническа охрана е лидер. Дори и след сделката “Вип Секюрити” ЕООД и „Г4С Секюрити Сълушънс“ ЕООД ще останат на второ място след него и на двата пазара, а „СОТ-Сигнално-охранителна техника” ЕООД ще запази първата позиция.

Ето защо КЗК е разрешила сделката и постановява незабавно изпълнение на решението си. Все пак то може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.
Коментари: 0