Високоскоростен влак ще свързва Истанбул и Русе

Железницата ще пресича източната част на Балкана

Високоскоростен влак ще свързва Истанбул и Русе

Изграждането на скоростна жп линия между Истанбул и Русе предлагат от Българския форум за транспортна инфраструктура. Влакът ще се движи след модернизация на трасето между Карнобат и Русе, тъй като този маршрут е най-удачен за прокарване на линия, позволяваща висока скорост на движение.

„През Искърското дефиле и между Трявна и Дъбово теренът не го позволява“, обясни зам.-председателят на Българския форум за транспортна инфраструктура Петър Диков. Според него една такава линия ще развие източно-балканският транспортен коридор, който е изключително важен за бързия превоз на пътници и товари от Северна Европа и Близкия Изток, пише „Монитор“.

Диков поясни още, че има идея за прокарване на модерна жп линия Мездра-Ботевград-София, заобикаляща долината на р. Искър. По думите му обаче тя излиза доста скъпо – над 1,5 млрд. лв.

От Българския форум за транспортна инфраструктура преди време лансираха и идеята за изместване на трасето на АМ „Хемус“ на север. Идеята е тя да бъде по-близо до Русе, за да поеме трафика от Северна Европа към Турция и Близкия Изток. Това ще направи и АМ „Черно море“ рентабилен проект, в който ще може да се привлекат инвестиции, смятат от неправителствената организация.

Петър Диков  предлага промени и по трасето на коридор №9, преминаващ от Русе към беломорското пристанище Александруполис. Идеята е трафикът да се насочи към големите гръцки портове Солун, Пирея и Игуменица. По този начин ще се осъществява връзка с 3 столици и 4 големи пристанища – едно речно и три морски.

Междувременно стана известно, че Министерството на транспорта е обявило обществена поръчка за разработването на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. Възложителят пояснява, че България има нужда от ясна и последователна стратегия за развитие на транспортния сектор. Тя ще бъде база за планиране на проекти, предвидени за изграждане с европейски или държавни средства, както и за финансиране от други международни финансиращи институции, публично-частни партньорства. За работата на консултанта е предвидено възнаграждение от 3 млн. лв. без ДДС. От него ще се иска да подготви анализ на нуждите на сектор транспорт, включващ всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, вътрешноводен, морски, въздушен и интермодален; да създаде електронна база данни; да изготви транспортен модел; да посочи проекти за реализиране и да обобщи работата в окончателен доклад.

Коментари: 0