Средният доход в България е 7002 лв. годишно

Доходът от работна заплата през 2020 г. се увеличава с 5.3% до 3 927 лв.

Средният доход в България е 7002 лв. годишно

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

През 2020 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства с 6% до 7002 лв., докато разходите остават почти без промяна спрямо 2019 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ). За последното десетилетие (2011-2020) общият доход се увеличава 1.9 пъти, но реално това увеличение се дължи изцяло на административното вдигане на минималната работна заплата, която през миналата година беше 610 лв.

Данните показват, че реалните доходи на домакинствата нарастват с 4.4% през 2020 г. в сравнение с 2019 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2020 г. спрямо 2011 г. – 165.9%.

През периода 2011 - 2020 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

  • Доходът от работна заплата през 2020 г. е 3 927 лв. и се увеличава с 5.3% спрямо 2019 г., а нарастването му в сравнение с 2011 г. е два пъти;
  • Доходите от пенсии за последната година са 2 018 лева. Те нарастват с 12% спрямо 2019 г. и със 77% в сравнение с 2011 година;
  • Доходите от самостоятелна заетост през 2020 г. са 434 лв. и се увеличават с 3.1% спрямо 2019 г., а спрямо 2011 г. - с 50.7%;
  • Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 46 лв. и намалява спрямо 2019 г. със 17.9%, а в сравнение с 2011 г. - с 8.0%;
  • Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2020 г. са 204 лева. Те нарастват с 5.2% спрямо 2019 г. и с 63.2% спрямо 2011 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2020 г. той е 56.1%, което е с 0.5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2019 г. и с 4.3 процентни пункта повече спрямо 2011 г.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 31.8% от общия доход на домакинствата през 2020 година. От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 28.8%, който е с 1.5 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. и с 1.3 процентни пункта по-малко в сравнение с 2011 г.

През 2020 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 6.2% и намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и с 1.4 процентни пункта спрямо 2011 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.7% и намалява спрямо 2019 г. с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2011 г. намалението е с 0.6 процентни пункта.

Разходи на домакинствата

През миналата година българските домакинства са изразходвали 6220 лв. средно на лице, което е почти без промяна в сравнение с 2019 година и представлява увеличение с 1.8 пъти спрямо 2011 г.

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2020 г. са 1872 лв., или с 2.1% повече спрямо 2019 г., за облекло и обувки - 188 лв. (понижение с 6.9% спрямо година по-рано), докато жилищните разходи са за 1121 лв. (повишение с 5.1%).

Разходите за здравеопазване през 2020 г. се повишават с 0.5% до 388 лв., докато за транспорт и съобщения са похарчени 700 лв. (понижение с 4.1% спрямо 2019 г.).

Силен спад от 22.4% до 250 лв. бележат разходите за свободно време, културен отдих и образование вероятно в резултат на коронавирусната пандемия.

Разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 860 лв. и се увеличават с 4.09% в сравнение с 2019 г.

Потребление на домакинствата

През 2020 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2019 година. Средно на лице от домакинство намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 2 кг и на месни произведения с 0.2 килограма.

Увеличава се обаче консумацията на плодове с 1.8 кг, на зеленчуци с 0.3 кг, на картофи с 0.5 кг, на месо и кисело мляко с 0.4 кг, на прясно мляко с 1.1 л и на безалкохолни напитки с 1.7 литра.

На годишна база намалява потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 32.6 на 31.7 л.) и на цигари (от 733 на 727 броя).

Покупателна способност на домакинствата

Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2020 г. спрямо 2019 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-много е нараснала покупателната способност при картофите, яйцата, белия хляб, доматите, гроздето и краставиците.

Най-много е намаляла покупателната способност при ябълките, захарта, ориза, малотрайните колбаси, свинското и птичето месо.

Коментари: 0