Законите вече ще се внасят и с финансови разчети

Предложените от правителството промени са свързани с подобряване на процесите на планиране

Законите вече ще се внасят и с финансови разчети

Снимка: Economic.bg

Докладите към проектите на актове, внасяни за разглеждане от Министерския съвет, ще трябва да съдържат и мотивирани финансови разчети за необходимите разходи, трансфери и други плащания, които произтичат от предложения проект на акт. Това реши правителството днес, приемайки промени в Устройствения правилник на Министерския съвет.

Прецизирано е понятието „въздействие върху държавния бюджет", актуализирани са и формите на финансовите обосновки по приложения от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предложените промени са свързани с подобряване на процесите на планиране и изпълнение на съответните бюджети в контекста на прилагането на Закона за публичните финанси. Целта е да бъдат разграничени въпросите, които налагат трайно уреждане в нормативната база, от тези, които имат еднократен или краткосрочен характер само в рамките на текущата бюджетна година.

Коментари: 0