ЗК “България Иншурънс” е сред лидерите в здравното застраховане

Компанията предоставя международни застрахователни решения

ЗК “България Иншурънс” е сред лидерите в здравното застраховане

Вече петнадесет години „Застрахователна компания България Иншурънс“ АД е надежден застрахователен партньор на бизнеса в България. Компанията е един от лидерите в областта на здравното застраховане с близо 21% пазарен дял, специализирана в предоставяне на социални придобивки за служителите, приспособени към нуждите както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти.

В съответствие с динамичното развитие на застрахователния пазар „България Иншурънс“ разработва и прилага иновативни технологии при обслужване на своите клиенти чрез имплементиране на нови продукти и алтернативни канали за обслужване. Компанията предоставя международни застрахователни решения на българските потребители и достъп до висококачествено медицинско обслужване в широк спектър от болници и клиники в цял свят. С цел повишаване качеството и бързината на обслужване и удовлетвореността на клиентите, компанията дигитализира и модернизира процеса на закупуване на застрахователни продукти и обслужване на клиентите чрез онлайн платформа и мобилно приложение.

Текстът е част от книгата "Успешните компании 3.0".

Коментари: 0