Автор

Автор 44 статии

Иван Брегов

Правим се, че не знаем, но по-скоро не искаме и не можем

Правим се, че не знаем, но по-скоро не искаме и не можем

Механизмът за наблюдение е въведен през декември 2006 г. като инструмент за въздействие и продължаване работата на страната в отстраняване на несъвършенствата на съда и прокуратурата, борбата с

Единоначалие, единодушие, единовластие

Единоначалие, единодушие, единовластие

Процедурата за избор на главен прокурор е в напреднал етап. От чисто теоретична гледна точка тя е запомняща се и оставя убеждението, че законът е последователно изпълнение по ред на описани действия без съдържателен

Наивистични възгледи върху (не)възможното решение на проблем

Наивистични възгледи върху (не)възможното решение на проблем

Настоящият модел на българското правосъдие изглежда непоклатим – то работи, изминат е кръг от всякакви препоръки и реформи. Системата движи и решава част от проблемите на бизнеса, решава донякъде

От бутафорията към съзряването

От бутафорията към съзряването

Само преди година политическото статукво започна отново началния етап от борба с корупцията. За пореден път бе преучредена концепцията за Комисия за отнемане на имущество и установяване конфликт на интереси

В отпуск от борба с корупцията съм, връщам се като поутихне работата

В отпуск от борба с корупцията съм, връщам се като поутихне работата

Апартамент-гейт продължава и тази седмица и определено може да претендира за едно от събитията, които показват законовите несъвършенства на българския институционален модел. В демократичните общества

Главните герои на Републиката и множеството въпроси

Главните герои на Републиката и множеството въпроси

Корупция по смисъла на този закон е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане

Някои наблюдения върху историческото развитие на съдебната карта

Някои наблюдения върху историческото развитие на съдебната карта

„Съдебната карта” представлява съдебното райониране и разпределение на съдилищата и структурите на прокуратурата на територията на Република България. Под опита за дефиниране трудно може да се претендира, че стои ясно