Автор

Автор 45 статии

Иван Брегов

Правим се, че не знаем, но по-скоро не искаме и не можем

Правим се, че не знаем, но по-скоро не искаме и не можем

Механизмът за наблюдение е въведен през декември 2006 г. като инструмент за въздействие и продължаване работата на страната в отстраняване на несъвършенствата на съда и прокуратурата, борбата с

Единоначалие, единодушие, единовластие

Единоначалие, единодушие, единовластие

Процедурата за избор на главен прокурор е в напреднал етап. От чисто теоретична гледна точка тя е запомняща се и оставя убеждението, че законът е последователно изпълнение по ред на описани действия без съдържателен

Действия и цитати без коментар

Действия и цитати без коментар

В началото на седмицата все още неназначеният единствен кандидат за главен прокурор Иван Гешев заговори за това как прокуратурата трябва да се отвори към българските граждани. Повод за това твърдение

Наивистични възгледи върху (не)възможното решение на проблем

Наивистични възгледи върху (не)възможното решение на проблем

Настоящият модел на българското правосъдие изглежда непоклатим – то работи, изминат е кръг от всякакви препоръки и реформи. Системата движи и решава част от проблемите на бизнеса, решава донякъде

От бутафорията към съзряването

От бутафорията към съзряването

Само преди година политическото статукво започна отново началния етап от борба с корупцията. За пореден път бе преучредена концепцията за Комисия за отнемане на имущество и установяване конфликт на интереси

В отпуск от борба с корупцията съм, връщам се като поутихне работата

В отпуск от борба с корупцията съм, връщам се като поутихне работата

Апартамент-гейт продължава и тази седмица и определено може да претендира за едно от събитията, които показват законовите несъвършенства на българския институционален модел. В демократичните общества

Главните герои на Републиката и множеството въпроси

Главните герои на Републиката и множеството въпроси

Корупция по смисъла на този закон е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане