Автор

Автор 2 статии

Иво Трифонов

Какво се случи с бюджетната дисциплина в ЕС в кризата?

Какво се случи с бюджетната дисциплина в ЕС в кризата?

В кризисната 2020 г. фокусът на публичните политики беше навременната подкрепа за икономиките, поставени под неочаквания натиск на прекъснатите вериги на доставки