Автор

Автор 1 статии

Наталия Николова

Как се използва системата за е-управление и колко ефективна е тя?

Как се използва системата за е-управление и колко ефективна е тя?

Ефективното електронно управление е въпрос, чието решаване става все по-належащо. За постигането му са необходими редица реформи в нормативната и институционалната рамка