Автор

Автор 113 статии

Зорница Славова

Зорница Славова

Половин милион души ще бъдат обучавани на дигитални умения

Половин милион души ще бъдат обучавани на дигитални умения

България е сред европейските страни със сериозен недостиг на уменията на работната сила. Тази оценка отразява проблемите с придобиване на практически знания от професионалното и висшето образование

Без промяна в индекса на човешка свобода в България за десетилетие

Без промяна в индекса на човешка свобода в България за десетилетие

По-високата свобода има и правопропорционална връзка с доходите на човек от населението – най-свободните ¼ страни имат над четири пъти по-висок брутен вътрешен продукт на човек в сравнение с най-несвободните ¼

Рекордно нисък брой ученици завършват професионални гимназии

Рекордно нисък брой ученици завършват професионални гимназии

Професионалното образование има ключова роля в образованието по принцип и на пазара на труда. Сред учениците в средното образование (VIII-XII клас) 50% ежегодно се обучават в професионални училища

Къде е най-високообразованата работна сила и защо там

Къде е най-високообразованата работна сила и защо там

Данните за образованието на работната сила и тези за брутната добавена стойност на секторно ниво показват ясна взаимовръзка между структурата на икономиката и нивото на образование