Автор

Автор 112 статии

Зорница Славова

Зорница Славова

Бизнесът търси машинни оператори, професионалното образование предлага ресторантьори

Бизнесът търси машинни оператори, професионалното образование предлага ресторантьори

Проучването на потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта (АЗ) показва какви са краткосрочните и дългосрочните потребности от кадри

Все по-висока дигитализация, но администрацията продължава да се увеличава

Все по-висока дигитализация, но администрацията продължава да се увеличава

Докладът за състоянието на администрацията за 2022 г. показва, че щатната численост на българската администрация е 143 815 бр., от които 36 736 – в териториалната администрация.