Автор

Автор 108 статии

Зорница Славова

Все по-висока дигитализация, но администрацията продължава да се увеличава

Все по-висока дигитализация, но администрацията продължава да се увеличава

Докладът за състоянието на администрацията за 2022 г. показва, че щатната численост на българската администрация е 143 815 бр., от които 36 736 – в териториалната администрация.

Производството в общините масово се възстановява след пандемията

Производството в общините масово се възстановява след пандемията

Произведената продукция в нефинансовите предприятия в страната достига 215 млрд. лв. през 2021 година. Столична община доминира с 81 млрд. лв. (близо 38% от общата в страната). Следват Пловдив (13 млрд. лв.), Варна (9 млрд. лв.)

Икономическата свобода в България отслабва

Икономическата свобода в България отслабва

Новото, 29-то издание на Индекса на икономическа свобода 2023 на фондация „Херитидж“ подрежда 176 държави по степента на икономическата свобода, която са постигнали. Скалата на индекса е от 0 (най-ниска свобода) до 100 т.

Минималната работна заплата – между популизма и реалността

Минималната работна заплата – между популизма и реалността

Популярните идеи и тази година са да се вдигне (до 780 лв.), да се вдигне с много (до 850 лв.) и една малко по-нова – да стане 50% от средната заплата в страната (до около 870 лв. по данни за Q3 2022)