Автор

Автор 77 статии

Зорница Славова

Икономическата свобода в България се подобрява с плахи стъпки

Икономическата свобода в България се подобрява с плахи стъпки

Новото - 27-мо - издание на Индекса на икономическа свобода за 2021 на фондация „Херитидж“ подрежда 178 държави по степента на икономическата свобода, която са постигнали

Реализацията на висшистите се подобрява заради бума на пазара на труда, а не заради реформи

Реализацията на висшистите се подобрява заради бума на пазара на труда, а не заради реформи

За поредна година Рейтинговата система на висшите училища показва състоянието, очертава тенденциите и подсказва проблемите на системата на висшето образование в страната, като преди дни бе публикувано последното

Планирането в професионалното образование се увеличава

Планирането в професионалното образование се увеличава

Само половин година след като управляващите решиха да определят в професионалното образование списъци със защитени специалности и специалности с очакван недостиг на пазара на труда,

Разделението между Севера и Юга в България

Разделението между Севера и Юга в България

От години чакаме изграждането на тунела под прохода Шипка най-после да се случи или поне да започне, но той все остава в бъдещето. През 2013 г. дори имаше осигурено безвъзмездно европейско финансиране по оперативна програма „Транспорт”