Идеята за организиране на национален конкурс „Мистър и Мисис Икономика“ се заражда още през май 1990 г. Името е повлияно от бурно зараждащите се по това време различни конкурси с приз „Мис“ и „Мистър“.

Надпреварата цели да отличи личността, която през съответната година има най-голям принос в развитието на икономиката, чрез стопански решения и резултати в дадена икономическа сфера.

Инициативата бе приета много добре от зажаднялото за свободна изява общество през 90-те години. Редакционният екип на списанието силно вярва, че икономистите заслужават обществена оценка и признание, особено след започващия преход към пазарна икономика.