Бизнесът е за единната данъчно-осигурителна сметка

Според Българската стопанска камара използването само на един платежен документ не носи рискове, а само улеснения за бизнеса

Използването на един платежен документ и единна сметка за данъчно-осигурителните задължения няма да доведе до загуба на част от осигурителни права на работниците. Това е становището на Българската стопанска камара (БСК). Отговорът идва по повод на изказването на президента на КНСБ Пламен Димитров, че подготвяната от Финансовото министерство промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), носи риск за част от осигурените лица да загубят своите осигурителни права.

Според бизнес-организацията намаляването на броя на платежните нареждания, с които се извършват плащанията, по никакъв начин не води до промяна във вида и обема на информацията, подавана от бизнеса за осигурените лица, както и до промяна в основанието за плащане на съответното задължение. "Платежното нареждане е документ - форма на инструмент за разплащане, и не служи за пренос на данъчно-осигурителна информация или за разпределение на средства в различни фондове на бюджета", се казва в становището.

Според лидера на КНСБ обаче подготвеният от Министерство на финансите Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност означава, че аботодателят ще внася всички свои задължения към НАП по единна сметка от която държавата ще тегли пари, ако работодателят дължи някакъв вид данък на хазната. "Ако работодателят вече е превел о сметката на НАП сумата за осигурителните вноски на своите работници, то тази сума ще бъде използвана за погасяване на данъчно задължение, чийто давностен срок изтича", каза преди два дни Димитров.

От БСК подкрепят предвижданите промени в нормативната уредба и решителните стъпки на МФ и НАП за намаляване на броя на документите за плащане на данъчно-осигурителни задължения. "Тази промяна ще доведе до облекчаване на административната тежест върху бизнеса, съкращаване на сроковете на производствата за установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, съкращаване на сроковете за издаване на удостоверения за наличие/липса на задължения и намаляване на разходите за банкови такси. Успоредно с това, възможността за електронен достъп до фирменото досие ще повиши прозрачността и информираността на бизнеса относно данъчно-осигурителните му задължения", се казва в становището на Камарата.

Според експертите от Стопанската камара безпокойство поражда предложението за изменение в последователността на погасяване на публичните вземания, залегнала в чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно действащата норма, задълженото лице може да избере кое от няколко публични вземания да погаси, когато не е в състояние да погаси едновременно всички задължения до започване на принудителното им събиране. В предложеното изменение възможността за избор е премахната и се предвижда да се погасяват първо задълженията, на които срокът за плащане изтича най-рано. По-този начин се нарушава равнопоставеността между задължените лица и данъчната администрация.
Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: Пламен Димитров | КНСБ | БСК

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини