Доган Акханлъ (7)

138 години от Априлското въстание

На 1 май отбелязваме 138 години от началото на Априлското въстание. Стремежът за свобода на въстаниците и кървавата му развръзка предизвикват силен отзвук зад граница и правят възможна Руско-турската освободителна война година по-късно.