Здравна каса (84)

Повече пари за здраве без вдигане на осигуровката

Повече пари за здраве без вдигане на осигуровката

Ако се абстрахираме от суматохата около мръсния въздух, която се превърна в сезонен феномен, след местните избори на преден план излиза дебатът около увеличаване на местните данъци. Причината е твърдението

Още една болница?

Още една болница?

Преди няколко дни със свое решение №513 от 26 август 2019 г. Министерският съвет одобри създаването на ново лечебно заведение – Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в град Габрово. За първи път правителството

Новият здравен модел: частни каси и основен медицински пакет по договаряне

Новият здравен модел: частни каси и основен медицински пакет по договаряне

Моделът предвижда навлизането на здравноосигурителни фондове - конкуренти на Националата здравноосигурителна каса (НЗОК) - предложение, което се коментира от години. Предвижда се още и запазване на солидарния принцип и на вноската от 8% за здраве

Финансирането за 90 клинични пътеки се увеличава

Финансирането за 90 клинични пътеки се увеличава

Цените на около 90 клинични пътеки ще бъдат увеличени с между 10% и 30% през второто полугодие. За целта Надзорният съвет на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) освободи 50 млн. лв. от резерва на Касата.

Правителството закри Фонда за лечение на деца

Правителството закри Фонда за лечение на деца

След като работата на Фондът за лечение на деца бе практически блокирана от действията на предишния здравен министър Петър Москов през 2016 г., днес правителството реши да го закрие официално

Управлението на риска при конкуриращи се здравни фондове

Управлението на риска при конкуриращи се здравни фондове

Селекцията на риска е сериозен проблем, с който се сблъскват здравноосигурителните системи с конкуриращи се застрахователи. Ако българската система се насочва по пътя към избор на здравен модел с множество застрахователни дружества

Проектобюджетът на НЗОК за 2019 г. – има ли реформи, какви са и къде са?

Проектобюджетът на НЗОК за 2019 г. – има ли реформи, какви са и къде са?

Преди броени дни започна обсъждането на проектозакона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., в чийто преходни и заключителни разпоредби се предвиждат редица промени