НИФ (3)

Нови продукти за улеснено кредитиране ще бъдат представени на бизнеса в София

Нови продукти за улеснено кредитиране ще бъдат представени на бизнеса в София

Утре в София ще се проведе заключителната среща от разяснителната кампания на експертите от Микрофинансиращата институция „Джобс“, част от Групата на Българската банка за развитие (ББР). Те ще представят на представители