Петко Стайнов (2)

Вятърът на промяната в края на мандата

Вятърът на промяната в края на мандата

„…Неоправдано нововъведение у нас представлява въвеждането на една нова институция: главен прокурор на републиката.“ Така проф. Петко Стайнов определя през декември 1946 г.[1] новосъздаващия се държавен орган, който