Автор

Автор 7 статии

Екатерина Баксанова

Шизофренията на едно правителство

Шизофренията на едно правителство

Миналата седмица в портала за обществени консултации бе представена за обсъждане проект на Концепцията за наказателна политика на държавата 2020 - 2025 г. Предвид изострените в последно време обществени

Родната полиция и прокуратура ни пазят, ама друг път

Родната полиция и прокуратура ни пазят, ама друг път

Протестът на пловдивските журналисти, становището на Асоциацията на европейските журналисти – България, както и отделни статии показват, че имунната система на журналистическата гилдия все още работи

Върховенство на какво?

Върховенство на какво?

Тази седмица Върховният касационен съд (ВКС) публикува Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г. Наред с други критични изводи председателят на ВКС констатира и наличието

Вятърът на промяната в края на мандата

Вятърът на промяната в края на мандата

„…Неоправдано нововъведение у нас представлява въвеждането на една нова институция: главен прокурор на републиката.“ Така проф. Петко Стайнов определя през декември 1946 г.[1] новосъздаващия се държавен орган, който