белодробни трансплантации (1)

Държавата ще финансира трансплантации и в страни извън ЕС

Държавата ще финансира трансплантации и в страни извън ЕС

Направил съм предложение за промяна в Наредба 2, с която се регламентира финансирането на редица заболявания извън задължителното здравно осигуряване, включително и трансплатнации. Досега трансплатации се правеха