битови сметки (4)

Една трета от българите не успяват да си плащат сметките навреме

Една трета от българите не успяват да си плащат сметките навреме

Подобряването на условията на живот на хората и борбата с бедността и социалното изключване е централна част от политиките на ЕС. Независимо от това, все още има домакинства в Блока, които изпитват затруднения