Една трета от българите не успяват да си плащат сметките навреме

Една трета от българите не успяват да си плащат сметките навреме

Снимка: Pxfuel

Подобряването на условията на живот на хората и борбата с бедността и социалното изключване е централна част от политиките на ЕС. Независимо от това, все още има домакинства в Блока, които изпитват затруднения да плащат сметките си.

Според данните на Евростат през 2018 г. Гърция и България са били с най-голям дял на населението, което се е затруднявало да плаща навреме битовите си задължения през последните 12 месеца на годината. Освен това тези две страни са били единствените с дял на въпросните хора, изпаднали в затруднение да ги заплащат - над 30%.

През 2018 г. всеки трети българин (30.1%) е имал проблеми с плащането на сметки за отопление, електричество, газ и вода. Пред нас е само Гърция, където 35.6% от населението са изпитвали затруднения с изплащането на сметките за комунални услуги навреме. След Гърция и България са Хърватия (17.5%), Румъния (14.4%) и Словения (12.5%).

Коментари: 0