длъжности (4)

Кои са най-търсените специалисти във Великобритания

Кои са най-търсените специалисти във Великобритания

Мениджърите на проекти са най-търсените кадри от британските работодатели, а средната годишна заплата за тези специалисти е почти 89 хил. лв. Това показват новите данни от глобалния сайт за намиране на работа

Кабинетът променя Класификатора на длъжностите на военнослужещите

Кабинетът променя Класификатора на длъжностите на военнослужещите

Правителството одобри промени в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Държавата дава още 46.5 млн. лв. на общините

Държавата ще отпусне допълнителни 46.5 млн. лв. на общините за делегираните им от нея дейности, реши Министерски съвет. Това ще стане възможно след одобреното от кабинета актуализиране на приетите по-рано през годината стандарти за 2014 г. за делегиран