Държавата дава още 46.5 млн. лв. на общините

Средствата ще достигнат почти 2 млрд. лв.

160 ~ 2 мин. четене

Държавата ще отпусне допълнителни 46.5 млн. лв. на общините за делегираните им от нея дейности, реши Министерски съвет. Това ще стане възможно след одобреното от кабинета актуализиране на приетите по-рано през годината стандарти за 2014 г. за делегираните от държавата дейности. Общият размер на средствата, който ще получат общините за делегираните дейности, се увеличава на 1.988 млрд. лв.

В актуализираните стандарти са предвидени средства за целодневно обучение на учениците от ІV клас. Осреднено средствата за образование се увеличават с 1.3%. Стандартите за детските ясли са увеличени с 9.4%, за детските кухни - с 3%, а за здравните медиатори - с 8.7%. Парите за осигуряване на медицинско обслужване на учениците и на децата от подготвителните групи във всяко училище са увеличени от 14 лв. на 18 лв. и стандартите за здравни кабинети в училищата. Броят на здравните медиатори от 130 сега става 150. През 2014 г. за месечна помощ на ученик са предвидени допълнително средства за пет нови дейности.

С 1.5% се увеличават всички стандарти за социални дейности. Допълнително с 2.5% нарастват стандартите в домовете за деца и възрастни и в социалните институции, предоставящи услуги в общността. Разчетени са средства за разкриване на нови над 60 места в тези институции.

Стандартите за музеите са увеличени с 1.7%, за библиотеките - с 3.7%, а за читалищата - с 2.1%. Субсидираните бройки за библиотеките и музеите с регионален характер, читалищата и тези, които са в изпълнение на програмата "Глобални библиотеки" се увеличават с 309 бройки.

Стандартите за делегираните от държавата дейности са съобразени с проекта на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според основните допускания в бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г. Те са съгласувани с Националното сдружение на общините в България.

Подкрепи Economic.bg