защитени професии (6)

Кабинетът прие мерки за насърчаване на дуалното образование

Кабинетът прие мерки за насърчаване на дуалното образование

На първо място вече е напълно регламентирано как да става съставянето на списъците със защитени професионални специалности и с професии, за които се очаква да има недостиг на пазара на труда. Също така е определено как министерствата