либерализиране на пазара (5)

Чужди жп компании ще могат да работят в България от 2025 г.

Чужди жп компании ще могат да работят в България от 2025 г.

Железопътните превозвачи от страните членки на ЕС ще имат достъп до железопътната инфраструктура у нас и до обслужващите съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници

Само конкурентна среда ще спаси БДЖ

Само конкурентна среда ще спаси БДЖ

Трябва да се осъзнае, че Европейското железопътно право трябва да се прилага в България без никакви компромиси. Само пълното отваряне на пазара за железопътен превоз на пътници може да окаже положително