Чужди жп компании ще могат да работят в България от 2025 г.

Парламентът одобри окончателно либерализирането на жп пазара

Чужди жп компании ще могат да работят в България от 2025 г.
От 2025 г. железопътните превозвачи от всички държави членки на ЕС ще имат достъп до инфраструктурата и до всички обслужващи съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и товари в България. Това произтича от приетите на второ четене днес промени в Закона за железопътния транспорт. Тяхната цел е пазарът на жп услуги да бъде либерализиран, да влязат нови играчи, с което услугите да стават по-качествени и по-евтини за клиентите.

Промените обаче са директен удар за Българските държавни железници, които в момента са монополисти при жп пътническия превоз. Освен че ще загуби монопола си, БДЖ ще загуби и държавната субсидия след 2024 г., която в момента е над 215 млн. лв. (капиталов трансфер и социалната субсидия).

Промените в Закона за железопътния транспорт целят транспонирането на европейската директива. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" може да ограничи правото на достъп за извършване на превоз на пътници между железопътни гари, разположени на територията на България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва според договор за обществени услуги за железопътен превоз и може да доведе до нарушаване на икономическото равновесие на договора. 

Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) ще определя изискванията към кандидатите, условията и реда за издаване, подновяване, изменение или отнемане на единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия с област на дейност в България.Сертификатът ще се издава за срок до пет години и ще се подновява след подаване на заявление от железопътното предприятие. Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" ще води национален регистър на превозните средства, който отговаря на общите спецификации за националните регистри на превозните средства, съгласно акт на Европейската комисия.

По думите на зам.-министъра на транспорта и бивш член на „Холдинг БДЖ“  Велик Занчев не може от сега да се прогнозира дали ще се появят конкуренти на железницата за най-желаните линии у нас, но е по-скоро скептичен, че това ще се случи.

С глоба от 20 до 50 лв. ще се наказва лице, което замърсява приемното здание на гара или спирка, пероните, железопътните коловози, линии и съоръжения в гара или междугарие. Същата ще е санкцията и за онези, които преминават през жп линии или съоръжения в гара или междугарие, или през гаровите коловози и стрелки извън зоната, определена за преминаване, без специално разрешение за това.
Коментари: 0