памук (7)

Тръгва подпомагането за производители на памук

Тръгва подпомагането за производители на памук

Започва приемът по схема de minimis за памукопроизводители. Документите ще се подават от 25 август до 30 септември 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридичес