ръст на данъците (4)

Водят ли прогресивните данъци върху дохода до по-малко неравенство?

Водят ли прогресивните данъци върху дохода до по-малко неравенство?

Последните години основните международни институции - МВФ и Световната банка, все повече насочват и аналитичната си работа, и програмите си към борба с подоходното неравенство. Причината е прозаична – предишната цел