социално изключване (3)

Една трета от българите не успяват да си плащат сметките навреме

Една трета от българите не успяват да си плащат сметките навреме

Подобряването на условията на живот на хората и борбата с бедността и социалното изключване е централна част от политиките на ЕС. Независимо от това, все още има домакинства в Блока, които изпитват затруднения

Рискът от бедност и социално изключване намалява, факторите са все по-ясни

Рискът от бедност и социално изключване намалява, факторите са все по-ясни

Комбинираният индикатор за риск от бедност и социално изключване включва три показателя: риск от бедност, нисък интензитет на икономическа активност и материални лишения. Това е и причината неговата стойност винаги