увеличени на данъците (2)

Заявките за по-високи данъци могат да изгонят потенциални инвеститори

Заявките за по-високи данъци могат да изгонят потенциални инвеститори

Държавните програми за фискални стимули в Европа ще бъдат ключови при извършването на оценки от чуждестранните инвеститори кои са най-привлекателните икономики след края на пандемията