финансова (3)

Ръстът на заетостта в България е сред най-слабите в ЕС

Ръстът на заетостта в България е сред най-слабите в ЕС

През първото тримесечие на годината заетостта в България се е увеличила, но въпреки това страната ни остава на едно от последните места по ръст на този показател, сочат данни от статистическата служба към Европейската комисия – Евростат