Booking (14)

За имот в Airbnb ще се плаща 8 лв. такса за регистрация

За имот в Airbnb ще се плаща 8 лв. такса за регистрация

Местата за настаняване, които се отдават под наем чрез платформи като Airbnb и Booking ще трябва да заплащат по 8 лв. на легло, за да се регистрират в общината и легално да извършват дейността си

Видимото и невидимото в регулацията на споделената икономика

Видимото и невидимото в регулацията на споделената икономика

Азбучна истина е, че регулациите никога не успяват да смогнат на темпа на иновациите, независимо дали става дума за технологичната или социалната сфера. Често когато регулаторите не могат да догонят иноваторите

Huawei прави алтернатива на Google Maps

Huawei прави алтернатива на Google Maps

Huawei ще представи инструментариум, с който да свърже своите мобилни приложения и услуги с местните карти по света, като по този начин китайският производител може да замени Google Maps. Инструментариумът, който се

Турция блокира достъпа до Booking.com

Турция блокира достъпа до Booking.com

Турският съд взе решение сайтът за туристически услуги Booking.com да бъде блокиран заради спор с водещата туристическа асоциация в страната