Electroad (2)

Няма как да очакваме растеж при нестабилна политическа обстановка

Защо не можем да очакваме висок икономически растеж при нестабилна политическа обстановка? Защото в такава ситуация икономическите агенти стават пасивни и заемат защитни позиции, т.е. фирмите не инвестират, не наемат персонал, трупат резерви, оптимизир