OLX (5)

От неразбиране държавата може да заличи полезни за хората услуги

От неразбиране държавата може да заличи полезни за хората услуги

Недостатъчното разбиране на дигиталната икономика от страна на държавните и административни органи може да доведе до заличаването на полезни за потребителите услуги