Protect yout kid (2)

Приложението, което „контролира“ децата ни в интернет

Приложението, което „контролира“ децата ни в интернет

С всекидневно развиващите се технологии, заплахите, които се разкриват пред децата в интернет, стават все повече. Българската компания Bulbera е създала безплатно приложение, с което родителите да могат да контролират