Samsung S8 (2)

ВМЗ ще бъде преструктурирано

Изпадналото във финансови затруднения държавно предприятие "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД (ВМЗ) ще бъде преструктурирано. Целта е дружеството да се стабилизира и да продължи развитието му. Докладът за преструктуриране на ВМЗ ще бъде внесен на д