Spectranetics (2)

ВЕИ инвеститор се отказа от преференциалната цена

За първи път в България Националната електрическа компания (НЕК) подписа договор за присъединяване на вятърна електрическа централа към електроенергийната система, който договор не обвързва страната ни със задължително изкупуване на електрическа енерги