USGlobal (2)

Намаляват оборотите в транспорта и издателската дейност

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2013 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, намалява със 7% спрямо предходното тримесечие, сочат данни на НСИ. Най-голям спад е рег