Намаляват оборотите в транспорта и издателската дейност

Най-висок ръст през последното тримесечие на 2013 г. е регистриран в "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила", сочат данни на НСИ

124 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2013 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, намалява със 7% спрямо предходното тримесечие, сочат данни на НСИ. Най-голям спад е регистриран при дейностите "Воден транспорт" и "Сухопътен транспорт", съответно с 22.1 на сто и 8.2%. Увеличение с 0.6% се наблюдава при "Пощенски и куриерски услуги".

Общият сезонно изгладен индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" намалява с 3% спрямо третото тримесечие на 2013 г. Най-голямо намаление се наблюдава в "Издателската дейност" - със 7%, и в "Дейности в областта на информационните технологии" - с 6.3%. Увеличение е регистрирано при дейностите "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (4,2%) и "Радио- и телевизионна дейност" (0.2%).

При Други бизнес услуги най-висок ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран в "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" (12.5%) и "Туристическа агентска и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации" (6.2%). Съществено намаление се спрямо третото тримесечие се наблюдава при "Други професионални дейности - с 0.8%, и "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - с 5.2%.

През четвъртото тримесечие общият календарно изгладен индекс на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 3.5% спрямо същото тримесечие на 2012 г. Най-голямо е увеличението на дейност "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 9.4 на сто. Намаление е регистрирано единствено при дейност "Воден транспорт" - с 40.5%.

Общият календарно изгладен индекс на оборота в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" на годишна база се увеличава с 2.6%. Най-голямо е нарастването при дейност "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" - с 25.6 на сто. Намаление от 15.6% се наблюдава само в "Издателската дейност".

При Други бизнес услуги най-голямо увеличение (29.7%) на годишна база е отчетено в "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила". Спад с 13.1% се наблюдава при "Други професионални дейности".

Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите "Транспорт, складиране и пощи", "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" и "Други бизнес услуги".
Подкрепи Economic.bg