WeRemeber (2)

64% от храните в България са вносни

64% от храните в България са вносни

Създава се Консултативен съвет по храните, в който ще бъдат поканени представители на министерствата на икономиката, на финансите и на здравеопазването