AI & I (53)

По-по-AI: Как ChatGPT пробуди призрака на дот-ком балона

По-по-AI: Как ChatGPT пробуди призрака на дот-ком балона

Появата на ChatGPT отключи луда надпревара сред технологичните компании, а рисковият капитал отново потече смело към бизнеса. Критиците се опасяват, че това може да се окаже поредният балон в сектора