10 млн. лв. инвестира аеропортът през 2012 г.

От догодина нови рентгени ще показват триизмерно какво има в куфарите, казва Веселин Пейков, изпълнителен директор на "Летище София"

Автор: Таня Киркова

- Г-н Пейков, кое беше най-важното, което се случи на Летище София през тази година?

 - На Летище София през тази година се случиха доста положителни неща. От поставените няколко приоритета, част вече са изпълнени.

Основен приоритет беше закупуването на нова самолетообслужваща техника за дирекция "Наземно обслужване". Доставени са нови машини. На 19 ноември пристигна последната машина /лоудер/, а в средата на месец декември се очаква да пристигат 4 нови покрити стълби - две големи и две малки.

 - Досега не сме ли имали покрити стълби?

 - Не, но вече ще имаме. Купуваме нови стълби, последен модел, за да можем да бъдем конкурентноспособни на пазара. Доставена е много нова техника и  ще се стремим като наземен оператор да привлечем нови авиокомпании или да си върнем някои от старите. В момента наземният оператор „Летище София” държи 48% от пазара на наземното обслужване, а другите два наземни оператора останалите 52%.

 Другият  приоритет тази година беше сигурността.

  Мерките за сигурност са в постоянен процес на повишаване на ефективността. Всяка година в безнес плана на дружеството се предвиждат средства за подмяна на остаряла техника и оборудване с нова такава. Тази година е доставено допълнително ново оборудване - камери за видеонаблюдение.  Монтажът  им в обществената зона и в зоната с ограничен достъп ще приключи до няколко дни.

Подписан е договор за доставка на нови рентгени за проверка на ръчния и на чекирания багаж на пътниците, на двата терминала. Оборудването отговаря изцяло на най-високия стандарт и изискванията на ЕС и струва над 4 млн. лв. Първите ренгени ще бъдат доставени до няколко седмици.  Те ще имат по-голяма разделителна способност , ще могат да виждат пратката от различни страни и ще дават триизмерен образ, което ще повиши сигурността.

Изцяло  са отремонтирани  и оборудвани нови Контролно пропускателни пунктове - КПП 3 и КПП 5. В продължение на години това е отлагано, но за нас сигурността е приоритет и КПП-тата са готови.

 - Къде ще се намират?

- КПП 3 е между каргото на Летище София  и хангара, КПП 5 - е в северния район. Изцяло отговарят на изискванията на ЕС и на Гражданската въздухоплавателна администрация.

Очаквам всеки момент да се подпише договор за удължаване на галерията на Терминал 2 в северна посока. Така пътниците от Шенген и тези от държави извън Шенген, ще бъдат разделени изцяло.

 - Другото лято ще бъде ли факт?

- След подписване на договора, строителните работи трябва да продължат около 4 и половина месеца.  Другото лято това ще бъде вече осъществено. Ние и в момента, ако ни приемат в Шенген, имаме възможност незабавно да разделим пътниците, така че да отговорим на изискванията. Но с удължаването на галерията и изграждането на двете зони ще се подобри  нивото и качеството на обслужване на пътниците.

 Преди няколко дни приключи поръчката за нови снегорини. Избран е изпълнител и след като мине законно установения срок за обжалване ще бъде подписан договора  за доставка на два снегорина.  Избрана е фирма, която е тясно специализирана в разработване  единствено и само на снегопочистваща техника. Спрели сме се на възможно най-добрата техника, която има на пазара. Искаме да има производителност над 350 000 кв.м. в час.

 - За колко време ще почистват пистата на Летище София?

-  Пистата се чисти от няколко машини. Двата нови снегорина ще почистват за 30 минути цялата писта на летището.

За съжаление снегорините едва ли ще бъдат доставени до началото на следващата година.

 

Летище София е обезпечено с всякакъв вид химически реагенти за обезледеняване, почистване на снега и борба с леда по изкуствените настилки. Доставени  са и необходимите химически реагентни, за пръскане и обезледеняване на самолетите.

 

Дори зимата да е сурова, сме подготвени Летище София да работи без проблеми.

Много активно се работи в автостопанството. Техниката е ремонтирана, пребоядисана, доставено е всичко необходимо. Благодаря на екипа за положените усилия летището да се развива и да изглежда различно.

 

До края на годината в летището ще са инвестирани  около 10 млн. лв. - не само за самолетообслужваща техника, а и за закупуване на нови сървъри и компютърно оборудване.

 - Кога ще е готов новият Генерален план на аеропорта? Как виждате бъдещото развитие на  Летище София.

 - Почти е завършено техническото задание. То ще стане основа за разработване на поръчка за стартиране  на проектирането на нов Генерален план. Очаквам до началото на март поръчката да бъде обявена. Ако заложим срок от 6 месеца, в края на следващата година новият Генерален план ще бъде готов. Независимо от това, колективът на летището  разработи идеен проект за нов Пътнически терминал, който да бъде изграден на мястото на стария Терминал 1.

 - Как ще изглежда новият терминал?

 - Новият терминал е планиран за 5,5 - 6 милиона пътници. Пред него ще има паркинг на 4-5 етажа.

Пътникопотокът ще бъде разделен - на първо ниво ще бъдат разположени салоните за пристигащите пътници, а на второ ниво с естакада ще се качват  заминаващите.

 Идейният проект предвижда терминалът да има още - две галерии с по 9 ръкава всяка (общо 18 ръкави), през които пътниците ще влизат в самолетите и ще ги напускат.

 Генералният план за развитие на летището ще определи прогнозните пътникопоток и самолетодвижения. Ние ще поискаме да бъдат направени прогнози за 15-20 години напред. Въз основа на тях ще се определи  необходимостта от нов терминал, големината, местоположението, начинът на изграждане, етапите  и местоположението.

 - Може би къде да отиде бизнес авиацията?

 - Да. Планира се да се изградят нови перони за бизнес авиацията. Догодина трябва да има разработен проект. Ще бъдат разработени две пътеки за рулиране, планира се и перон източно от галерията ...

 - Лоукост компаниите, които сега ползват Терминал1 , къде ще отидат?

 - Ако имат интерес нискобюджетните компаниите ще кацат пак тук. В София няма друго летище.  За да има конкурентноспособност предоставяме еднакви условия за всички авиокомпании. С новите площи ще се подобри обслужването, ще бъде по-просторно, ще има повече заведения за обществено хранене и магазини. Пътниците ще ползват повече и по-качествени услуги.

 - Ако се върнем към близкото бъдеще на Летище София, догодина какво ново да очакваме за столичната аерогара?

 - До края на седмицата очаквам бизнес планът за следващата година да е готов. Предстои одобряването му от Съвета на директорите на Летище София и утвърждаване от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Целта е за първи път бизнес планът  да бъде внесен и одобрен преди началото на годината, за която е разработен. Така от 1 януари ще можем да започнем активно работа по него.

 Следващата година се планира ремонт на ВИП, подобряване условията в бизнес салоните на Терминал 2 – за  предлагане повече услуги като възможност.

 Ще се обърне повече внимание на работниците и служителите на летището.

 - Какво ще има за тях?

 - Доставка на ново униформено и работно облекло. Провеждаме конкурс за отдаване на ресторанта на стария терминал под наем, за да могат пътниците и служителите да го ползват. На Терминал 2 е предвидено място за столова, която трябва да се въведе в експлоатация. Тя ще се ползва от работниците и служителите, гранична полиция, митница, авиокомпании. Мястото, избрано за столова е много хубаво. То е с големи витрини, които гледат към ландшафта.

 В момента имаме желание да монтираме устройство , подобно на банкомат, с което да се плащат сметките за ток, парно, телефон, вода,  газ.

От тази услуга могат да се възползват  работещите на летището и пътниците.

 Преценили сме, че трябва да се инвестира в нова техника, в ново оборудване, в обучение и повишаване квалификацията на хората, за да може както техническото, така и професионалното ниво на хората да бъде повишено, за да сме конкурентноспособни.

 Не може да си ефективен с техника, която е на двадесет години и която се използва  24 часа в денонощието. Не може да не инвестираш в обучението на хората, в работно облекло и средства за безопасни условия на труд.

 - Тази високотехнологична техника ще ви позволи да съкратите времето за обработка на багажите и оттам ще се намали и изискваното време преди полета.

 - Определено. Инвестициите, които се правят в момента ще работят в интерес на летището в следващите десетилетия. Новото ренгеново оборудване ще бъде използвано поне 10 години.

 

- На какъв етап сте с въвеждането на новите летищни такси?

- Предстои в Министерския съвет да бъде одобрена методиката за изчисляване на летищните такси. След като министрите одобрят методиката, размерът на таксите ще бъде обсъден с Комитета на потребителите - авиокомпании.

 Таксите са разходо ориентирани. Те ще се формират въз основа на доказаните разходи на Летище София на базата на пътникопотока. Разходите  ще се разделят на броя на преминалите пътници и така ще се получава размера на таксата. Летището няма да има печалба от тях. Обръщам се към всички : Летете повече, за да са по-ниски таксите.

 - С колко ще се увеличат летищните такси, които всеки пътник заплаща със самолетния си билет?

 - Увеличението е незначително, защото някои такси се увеличават, а други ще намалеят. Преди да се обсъдят с авиокомпаниите не мога да кажа конкретни размери.  Таксите са в интерес на пътниците. Събирайки ги ще можем да инвестираме в добра техника и в повишаване капацитета на персонала. Всеки пътник, който минава през Летище София ще знае, че пътуването е сигурно и безопасно.

 - Какъв е съветът ви към пътниците? Какво да не носят в багажа?

- В куфарите да не се слагат ценни вещи.

 - Къде да ги сложат ?

- Бижута, скъпи часовници, таблети, лаптоп, фотоапарат е разрешено да се вземат на борда, в пътната чанта. Ако все пак искате да превозите в куфара скъп часовник, пръстени, техника, сте длъжни да декларирате на чекина на каква стойност са, да платите определен процент  за допълнителна охрана на тези предмети и тогава няма да имате проблем. Багажът се маркира и се охранява с приоритет. 

Много хора превозват ценни вещи в куфарите си и после се оплакват, че са им  откраднати. Никой не може да каже тези вещи били ли са вътре или не са били. Когато ги декларирате на чекина, това се проверява, служителката ги описва и  имате документ, че пренасяте ценни вещи.

 На Летище София работят три наземни оператора. Наземен оператор „Летище София” обслужва и отговаря за 48% от полетите. Останалите 52% се обслужват от другите два наземни оператори. Ако нещо е изчезнало от багажа ви, проверете кой е бил наземен оператор на вашия полет. 

Правилото е : опаковайте си багажа и ако имате ценни вещи ги декларирайте. Другото много важно правило е - идвайте поне 1,5 - 2 часа преди полета. Не може да дойдете 30 минути преди излитането и да се сърдите, че не са ви качили в самолета, тъй като неговото  обслужване вече е приключило. Не става въпрос за лично отношение или нежелание. В авиацията и на нашето летище има процедури, които стриктно се спазват.

 Обмисляме върху видеостени на живо да пуснем в реално време картини от  денонощната дейност на Летище София. Хората ще виждат как карат багажа им, как го товарят на самолета, как се чисти пистата от снега, как кацат самолетите и как излитат...

Защото се работи 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата, 365 дни в годината независимо от атмосферните условия.

Иска ми се пътниците да видят какви усилия и труд се влагат, за да могат да летят безопасно и комфортно,  да се чувстват удобно, без никакви притеснения.

 

Коментари: 0