366 са електрическите автомобили в България

Приоритет през 2014 г. ще бъде развитието на зарядната мрежа

Броят на електрическите автомобили в България се е увеличил с над 60% и е достигнал 366 в края на 2013 г. Броят на хибридните превозни средства е повече от два пъти по-голям, спрямо края на 2012г. – 586. Това става ясно от доклада по плана за насърчаване на производството и ползването на екологични превозни средства, цитиран от пресслужбата на Министерски съвет.

Докладът визира извършените дейности от централните и местните администрации, както и от неправителствения сектор, свързани с насърчаване на инвестициите и иновациите в чистите автомобилни технологии. Мерките по плана имат за цел да стимулират икономическия растеж, създаването на работни места в сектора, търсенето и навлизането на нови екологични превозни средства. По този начин се дава тласък за развитието и на други сфери, които носят по-висока добавена стойност за икономиката ни – информационните и комуникационните технологии, машиностроенето и електротехниката, производството и разпределението на енергия, услугите и др. Едновременно с това се създават предпоставки за устойчиво бъдеще на транспорта, като се намалява неговата зависимост от нефта. Подобрява се също качеството на атмосферния въздух и се намаляват рисковете за човешкото здраве.

От Министерски съвет посочват, че създаваните условия вече привличат вниманието на инвеститори, проявяващи интерес да произвеждат у нас агрегати, компоненти и детайли за водещи компании от автомобилостроенето.

От началото на миналата година електромобилите са освободени от данък върху превозните средства, което се смята за ключов стимул в популяризирането им. През тази година мерките ще бъдат насочени основно за изграждане и разширяване на необходимата инфраструктура за зареждане на превозните средства.

От известно време, в столицата, в тестова експлоатация е китайски електробус. Той се движи по маршрута на тролейбус N 11 и за зареждането му са изградени две станции - при Сточна гара и тролейбусно депо „Искър”.

Коментари: 0