4 млн. лева за ремонт на жп гари

Безопасността и комфорта на пътниците са приоритет, казва инж. Тони Грозданов, ръководител отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ в НКЖИ

4 млн. лева за ремонт на жп гари

Инж. Грозданов, на какъв етап са плановете на НКЖИ за ремонт на гарите в страната и какви средства са заложени за тази дейност?

Като управител на железопътната инфраструктура на страната, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, стопанисва 307 гари, 369 спирки, 22 разделни постове, сгради на железопътни участъци и четни помещения, сгради на маршрутно-релейни централизации (МРЦ), трафопостове, тягови подстанции, стрелкови кабини и др.

За проект „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания”  за тази година са разчетени 4 090 000 лв., с ДДС. Чрез възлагане на обществена поръчка, с тези средства е предвидено извършване на ремонти на шестнадесет сгради и перони.

Текущи ремонти ще се изпълняват на гарите Ботев, Шивачево, Хисаря, Баня, Съединение, Труд, Черганово, Плиска, Люляково, Разделна, Подвис, частични ремонти на гара Тодор Каблешков, Зверино, Раждавица, Лакатник, Криводол, Белово и др.

В процес на възлагане на инженеринг (изготвяне на проект и извършване на строително-монтажни работи) са жп гарите в Нова Загора, Стара Загора и Шумен, както и противопожарен водопровод на гара Дружба, като същите ще останат преходни за изпълнение и през 2015 година.

Какви са плановете за догодина?

През 2015 г., при осигурено финансиране, е планирано да се ремонтират 104 обекта, като по-големи са ремонтите на гарите Монтана, втори етап на гара Кюстендил, Езерово, Стражица, и др., както и технически сгради на жп инфраструктурата – маршрутно-релейни централизации, подрайони по електроразпределение, железопътни участъци, четни помещения и др.

Ще започнат основни ремонти на гарите Повеляново, Разград, които по план трябва да приключат през 2016 г.

С извършването на ремонтни работи по сградния фонд се цели постигане на по-добри условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси, трайно отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение за гарантиране безопасността на експлоатацията им, осигуряване на изискванията за противопожарна безопасност и енергийна ефективност, както и привеждане на гарите в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

След приключването на тези дейности сградите ще придобият съвременен вид, напълно отговарящ на европейските изисквания.

Рехабилитация на гари се извършва и по линейните инфраструктурни проекти в процес на изпълнение, финансирани със средства от ЕС. Също така по приоритетна ос III на ОПТ 2007-2013 г. НКЖИ изпълнява проект, който обхваща рехабилитацията на Централна гара София, жп гара Бургас и жп гара Пазарджик.

Какъв вид ремонтни дейности ще бъдат извършени?

Железопътните гари са неделима част от жп инфраструктурата. Те са първото, което виждат пътниците.

Голяма част от сградите са построени преди 1980 г. На малка част от тях до настоящия момент са извършени основни ремонти.

Стремим се с модернизацията на тези гари да осигурим комфорт на пътниците и достъпна среда за лица с намалена подвижност. Много е важно да подобрим енергийната ефективност на гарите, тъй като имаме значителни разходи за отопляването им, особено през зимния период, за да осигурим комфорт в чакалните за пътниците и удобство за колегите в служебните помещения.

Като цяло, строителството основно включва подмяна на покривни покрития (керемиди, хидроизолация и др.), цялостна или частична подмяна на дограмата (алуминиева или PVC), възстановяване и пребоядисване на фасадите, направа на външни топлоизолации, подмяна на настилките, ремонт на чакални, тоалетни, на вътрешните и външни инсталации, вътрешни довършителни работи, вертикална планировка и околни пространства.

Кои обекти са пред приключване?

Искам да отбележа, че на първо място ДП НКЖИ поставя сигурността на пътниците и товарите, безопасното ползване на гарата и околните пространства, като предлаганите решения са ориентирани към качественото изпълнение на строителството.

НКЖИ извършва частични ремонти на гарите в страната ежегодно. Към момента приключихме с изпълнението на преходните от 2013 г. обекти, а именно: „Ремонт пост №4 гара Горна Оряховица-пътническа”, „Ремонт санитарни помещения трети и седми етаж КСАУДВ - Пловдив” и „Авариен ремонт на покривна конструкция и четно помещение гара Габрово”. 

Освен това приключихме и строително-монтажните работи на обект „Изграждане перон и спирка с. Мадара дължина 200 м”. Със собствени средства НКЖИ изгради новата спирка, с което се подобри обслужването на пътниците и се осигуриха по-добри условия за извършването на комбинирани превози до Мадарския конник и Плиска. За по-лесно и безопасно слизане и качване на пътниците е построен 100-метров перон, изградени са рампи за лица с намалена подвижност и са монтирани перонни навеси с дължина 20 метра.

Коментари: 0