550 фирми в София "пропуснали" да се регистрират по ДДС

Компаниите са отчели оборот над 50 хил. лв., но въпреки това не са предприели действия за регистрация по ЗДДС

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Общо 550 фирми в София не са изпълнили задължението си да се регистрират по Закона за ДДС, съобщиха от НАП. През 2011 г. те са отчели оборот над 50 хил. лв., но въпреки това не са предприели действия за регистрация по ЗДДС. Приходната агенция е проверила 1 800 фирми, които нямат ДДС регистрация. Престъпено е към служебна регистрация на дружествата.

От вече проверените фирми 93 са регистрирани служебно от столичните инспектори. Съставени са им актове за установените нарушения. Предвидената в закона санкция в такива случаи е от 500 до 5000 лв. в зависимост от периода на закъснението. Освен това на дружествата са възложени ревизии, които да установят размера на дължимото, но неначислено и невнесено ДДС заедно с всички лихви за периода.

От началото на годината до края на септември са наложени санкции на 199 фирми, които не са изпълнили в срок задължението си да се регистрират по ЗДДС. За цялата минала година техният брой е 251.

През май НАП София е започнала следрегистрационен контрол на физически лица и фирми с ДДС регистрация. Контролът се извършва чрез постоянно наблюдение на лицата за период от три до шест месеца, непосредствено след регистрирането им по ЗДДС. Целта е още в самото начало да се идентифицират рискови по отношение на ЗДДС субекти и да се предприемат мерки за предотвратяване на ДДС измамите.

За първите шест месеца от старта на следрегистрационния контрол в столичната НАП са определени за наблюдение 1923 фирми и физически лица. 515 от идентифицираните като рискови данъчни субекти вече са проверени. 87 от тях са дерегистрирани по ЗДДС, а други 58 са селектирани за извършване на последваща ревизия.

През първите девет месеца на 2012 г. в столичната НАП са извършени 2555 дерегистрирации по ЗДДС по инициатива на приходните органи, което представлява 45 процента от всички дерегистрации в страната. След прекратяване на регистрацията по ЗДДС лицата нямат право да начисляват ДДС и да ползват данъчен кредит. Тази крайна мярка се прилага все по-често спрямо дружествата, които не спазват закона или участват в схеми за източване на ДДС. Чрез дерегистрацията им се прекъсват веригите от фирми, които се опитват да ощетят хазната, съобщават от НАП.

Коментари: 0