БДЖ на загуба с 14,4 млн. лева

Компанията е намалила загубата си спрямо 2012 г. благодарение на схемата "дълг срещу собственост" с Националната компания "Железопътна инфраструктура"

14,4 млн. лв. е загубата на "Холдинг БДЖ" за първото тримесечие на тази година, а за 2013 г. тя е 9 млн. лв., показва консолидираният отчет на дружеството.  За сравнение предишната година железниците са били на минус с 29,5 млн. лв., съобщава "Труд".

"Холдинг БДЖ" е намалил загубата си спрямо 2012 г. благодарение на схемата "дълг срещу собственост" с Националната компания "Железопътна инфраструктура". Загубата се е свила и заради платени неустойки от страна на турската фирма "Тювасаш" по договора за доставка на спални вагони. През 2013 г. компанията е платила на БДЖ близо 7,9 млн. лв. Правителството на ГЕРБ купи през есента на 2010 г. 30 спални вагона от "Тювасаш" за около 66 млн. лв. Те обаче бяха пуснати в движение с голямо закъснение, защото не можеха да получат евросертификати.

"Холдинг БДЖ" печели все по-малко от основните си дейности. През 2013 г. са били обслужени малко над 26 млн. пътници спрямо 26,5 млн. през 2012 г.

Приходите от пътнически превози са се свили с 2 млн. лв. до 75,2 млн. лв. Превозените товари също намаляват от 9,8 млн. тона за 2012 г. на 8,9 млн. тона през 2013 г., а приходите от тях с 11,6 млн. лв. до 128,3 млн. лв. през 2013 г.

Дълговете на "Холдинг БДЖ" са в размер на 631 млн. лв. За една година дружеството е свило задълженията си с 96,7 млн. лв.  

Коментари: 0