БВП расте с 1,6% през второто тримесечие

Делът на индустрията нараства с 0,9 пункта до 33,6%

БВП расте с 1,6% през второто тримесечие
Автор: Стилиян Гребеничарски

Брутният вътрешен продукт на страната през второто тримесечие на годината е нараснал с 1,6% на годишна база, сочат предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт. Растежът спрямо предходното тримесечие е 0,5%.

За периода април-юни икономиката ни е произвела продукт на стойност 19,5  млрд. лв. (близо 10 млрд. евро) по текущи цени. БВП на глава от населението възлиза на 2 696 лв., 1 379 евро или 1 889 щатски долара (при среден валутен курс от 1,42758 долара за лев). Създадената брутна добавена стойност е 16,643 млрд. лв.

Индустрията увеличава дела си в икономиката с 0,9 процентни пункта до 33,6%. Ръстът е за сметка на услугите, чийто принос се свива до 62,5%. Аграрният сектор запазва равнището си от 4,8%.

Малко над 79% от БВП се изразходва за индивидуално потребление, а 21% за инвестиции. Потреблението се понижава с 0,4% на тримесечна база, но нараства с 2,3% на годишна. Инвестициите се покачват със съответно 0,8 и 3,9%. Спрямо януари-март, износът на стоки и услуги е с 2% повече, а вносът с 1,2% по-малко. За една година измененията са съответно 3,9 и 3,4%.

Годишната динамика на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в промишлеността - 3,8%, държавно управление; образование, хуманно здравеопазване и социални дейности - по 1,5%, създаване и разпространение на информация, творчески продукти и далекосъобщения - 1,5%, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - по 1,1%, операции с недвижими имоти - 0,8%, култура, спорт и развлечения - 0,6%, финансови и застрахователни дейности - 0,1%.

Коментари: 0