Без цифров сигнал са 393 населени места

Достъп до цифрова телевизия имат 7.1 млн. български граждани

212 ~ 3 мин. четене
Автор: Атанас Христов

От общо 5289 населени места в България, без покритие с цифров сигнал са 393 населени места, 337 от които са с население под 200 души. На база на тези данни без покритие с цифрова ефирна телевизия остават около 279 836 граждани на страната, от които ефирна телевизия гледат около 100 хил. Това сочат данните на "НУРТС Диджитъл" ЕАД и "Фърст Диджитъл" ЕАД, които изпратиха уточнение до медиите във връзка с високия обществен интерес към процеса на въвеждане на наземна цифрова телевизия и по повод изказвания на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Веселин Божков.

Данните сочат, че от общо 5289 населени места в България е осигурено покритие, както следва - за 3538 населени места - над 90% покритие по население, за 1009 населени места - от 30 до 90% покритие по население, за 225 населени места е осигурено от 10 до 30% покритие по население, а за 124 населени места цифровият сигнал достига до не повече от 10% от населението.

Изградените мрежи имат покритие на процент от населението на България, който няма аналог в европейските държави, със сходни географски (планински) и демографски (многобройни населени места с малко на брой население) особености, коментират от мултиплексите.

Изградените мрежи за цифрова телевизия (две търговски и една обществена) са изцяло в съответствие с поставените изисквания за преминаване от аналогово към цифрово телевизионно излъчване.

От "Фърст Диджитъл" е изградена мрежа, чрез която се разпространяват програмите на обществената телевизия - БНТ1 и БНТ2 и БНТ HD, която мрежа е достигнала покритие на 96.2% от населението на страната.

От "НУРТС Диджитъл" са изградени две мрежи, чрез които се разпространяват програмите на търговските телевизии. На първата мрежа, която осигурява покритие на 96.2% от населението на страната се разпространяват при свободен достъп 7 телевизионни програми, включително националните телевизии, които се разпространяваха аналогово - bTV и Нова телевизия, както и bTV Lady, Ring.bg, Diema Family, TV7 и News 7.

Втората мрежа, изградена от "НУРТС Диджитъл", която има техническа възможност да разпространява до 8 програми, осигурява покритие на над 85% от населението на страната и чрез нея се разпространява програмата Bulgaria On Air.

Това означава, че два от изградените мултиплекси осигуряват покритие на над 7 млн. души, които имат достъп до обществените телевизионни програми на Българската национална телевизия и седем телевизионни програми на търговските телевизионни оператори. Изградените за период от три години мрежи постигат покритие на населението, осигурено от аналоговата мрежа, изграждана за период от над 50 години, дават пример от мултиплексите.

Процесът на преход от аналогова към цифрова телевизия е резултат от съвместните усилия на всички заинтересовани страни - държавни органи, независими регулатори, радио и телевизионни оператори и мултиплекс оператори. Този процес последователно е регламентиран и обоснован в Плана за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България от 2008 г., в последствие изменян и актуализиран през 2009 г. и заменен с нов през 2012 г., последно актуализиран през август 2013 г.

"Процентът покритие по население, който следва да бъде осигурен от мултиплексите е заложен през 2008 г. - 95%. Този процент никога не е бил променян и нито една институция или участник в този процес не е поставял под въпрос тази стойност. КРС участва във всички етапи по изготвяне на плана. В тази връзка буди недоумение фактът, че нейният председател Божков сега поставя на общественото внимание въпроса за населението, за което не е осигурено покритие с цифров сигнал", се казва в уточнението.

Цифровата ефирна телевизия е нова за България технология, която предстои да се развива. Процесът на оптимизация на новоизградените мрежи изисква технологично време, което представителят на една от институциите - основен участник в този процес, не отчете в публичните си изяви през първия ден, в който беше преустановено аналоговото излъчване.

От "НУРТС Диджитъл" и "Фърст Диджитъл" уверяват, че ще продължат работата си по оптимизация на мрежите, с цел осигуряване на най-висок възможен процент от покритие на населението.

Трябва да се отчете обаче, че осигуряването на 100% покритие на населението ще доведе до повишаване на разходите, както на мултиплексите, така и на телевизионните оператори.

Подкрепи Economic.bg