Бизнес средата продължава да се влошава

За трети пореден месец настроенията на мениджърите са негативни

92 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Бизнес климатът в България продължава да се влошава, като очакванията на бизнеса са негативни за трети пореден месец. Общият показател, с който Националния статистически институт (НСИ) следи настроенията на мениджърите пада с 1.1 пункта през май. Основно спадът спрямо април се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в строителството.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 4.4 пункта в сравнение с април, което се дължи на влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Анкетата отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, посочвани от промишлените предприемачи като пречка за развитието на бизнеса в отрасъла.

През май съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 1.9 пункта поради изместване на оценките на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от "добро" към "задоволително" (нормално за сезона). По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца са дейността да се задържи на същото равнище.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да е несигурната икономическа среда, чието негативно влияние нараства с 4.0 пункта. На заден план остават трудностите, свързани с финансовите проблеми, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 3.4 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрените очаквания на търговците за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и повишен оптимизъм в прогнозите на търговците по отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, като през последния месец се отчита засилване на отрицателното влияние на фактора „конкуренция в бранша" (с 6.1 пункта).

През май съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 1.9 пункта в сравнение с април поради изместването на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от „по-лошо" към запазване на "същото". По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на бизнеса в сектора, макар че през май се наблюдава намаление на негативното им въздействие.

Подкрепи Economic.bg