България е с най-строг контрол на пристанищата

Стартирало е използването на електронна система за тестово изпитване на моряците за придобиване на правоспособности, съобщиха от Изпълнителна агенция „Морска администрация”

192 ~ 2 мин. четене

Българската страна е направила 569 проверки по Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол, което представлява близо 200% преизпълнение на ангажимента на държавата. Това става ясно от годишния отчет на Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Тези резултати нареждат България на първо място от всичките 27 държави-членки на меморандума.

Проверките са част от новия инспекционен режим на  Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол, който влезе в сила в началото на 2011 г.

Целта е корабите с лоши показатели по безопасност  да се проверяват по-често и по-стриктно. За останалите режимът на инспекциите ще се облекчи.

В тази връзка плавателните съдове са разделени по два приоритета като всяка държава-членка на меморандума трябва да покрие определен минимален брой проверки по всеки от тях. Морска администрация отчита, че няма пропуснати проверки на кораби с Приоритет I, а в резултат на инспекциите са задържани до отстраняване на нередностите 25 кораба.

Само за последната година Морска администрация е получила и обработила над 180 сигнала за бедствие и е провела 41 операции по търсене и спасяване, съвместно с другите ангажирани институции и доброволни сдружения. В резултат на тези действия са спасени 61 човешки живота.

В рамките на отчетния период успешно стартира и използването на електронна система за тестово изпитване на моряците за придобиване на правоспособности. Направена бе и демонстрационна версия, достъпна на интернет страницата на агенцията, на която да се извършват тренировки от лицата, които ще се явяват на изпит. След въвеждането на електронно изпитване рязко са намалели жалбите от морските лица за субективизъм, пристрастност или корупция на членове на изпитната комисия.

 

Подкрепи Economic.bg